Tar inte igen sina missade dagar från Ramadhân innan nästa Ramadhân infaller

Fråga: En kvinna har låtit bli att fasta i Ramadhân på grund av månadscykeln. Därefter har hon inte tagit igen de missade dagarna innan nästa Ramadhân inträdde. Är hon ålagd att sona?

Svar: Nej, inte sona. Hon är ålagd att ta igen de missade dagarna. Du frågar om en menstruerande kvinna och en menstruerande kvinna är inte ålagd att sona.

Fråga: Även om det går ett år?

Svar: Även om det går flera år.