Taqlîd i trosläran

publicerad
25.07.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/bryhari–1428-2-8.mp3

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Accepteras trosläran, fundamentala frågor och trosrelaterade frågor blint eller skall studenten och lekmannen anta den via bevisen i Qur’ânen och Sunnah?

Svar: Det varierar beroende på människorna och deras förmågor. Den lärde får inte följa blint. Studenten får forska i bevisen och följa den som har bevis. Lekmannen känner inte till bevisen eller bevisningen. Han är ålagd att följa dem som följer sanningen och de goda. Han kommer att få deras dom. Människorna varierar som sagt.