Tänk på Allâh när du äter och dricker

Till måltidsetiketterna hör att man nämner Allâhs namn när man först skall börja äta och dricka. Han skall säga:

بسم الله

”I Allâhs namn.”

Så skall han göra för att skjuta bort Satan. Satan äter och dricker med människan. När hon börjar äta och dricka i Allâhs namn försvinner Satan från henne. Om hon inte nämner Honom äter och dricker Satan tillsammans med henne. När måltiden är slut säger hon:

الحمد لله

”Lov och pris tillkommer Allâh.”

När hon har ätit eller druckit klart lovprisar hon Allâh (´azza wa djall) som har skänkt henne uppehälle och underlättat maten och drycken för henne. Det är Han som förfogar över maten och drycken i människans mage och tarmar så att de inte skadar henne. Allt det hör till Allâhs (´azza wa djall) gåvor. Allâh försörjer människan och förfogar över försörjningen så att hon inte kommer till skada på grund av den. Både försörjningen och förfogandet hör alltså till Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) gåvor. Därför skall hon lovprisa Allâh för dessa väldiga gåvor. Hon skall tänka på dem som är för sjuka för att äta och dricka och deras tillstånd. Sålunda skall hon lovprisa och tacka Allâh för det. Muslimen skall nämligen inte försumma att påminna sig om Allâh. Om han inte påminner sig om Allâh går han vilse och under och faller offer för Satan. Till följd därav skall han alltid påminna sig om Allâh – när han äter, dricker, lägger sig för att sova, vaknar, sitter och går. Han skall alltid påminna sig om Allâh och särskilt med bönerna som är specifika för utsedda tider och situationer. Han skall lära sig dem och läsa dem alltid. De hjälper honom dyrka Allâh och handskas med livets svårigheter. De förskjuter djävlarna från honom. De ger liv i hans hjärta och lyser upp hans själ. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

”De som tror och vars hjärtan blir stilla när Allâhs namn nämns – är det inte så att då Allâhs namn nämns blir människohjärtat stilla?”1

Människan skall aldrig glömma påminnelsen om Allâh. Hon skall alltid påminna sig om Allâh med sin tunga, sitt hjärta och sina handlingar när hon står, sitter, går och ligger.

113:28