Tandläkarbesök och bedövningssprutor under Ramadhân

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: al-Fatâwâ al-Muta´allaqah bit-Tibb wa Ahkâm-il-Maradh, sid. 114

 

Fråga: Påverkas fastan om en person får tandvärk och sedan går till tandläkaren för att undersöka tänderna, laga dem eller ta ut dem? Påverkas fastan om tandläkaren ger patienten bedövningsspruta?

Svar: Inget i frågan påverkar ens fasta. Faktum är att de anses höra till förbisedda frågor. Däremot skall han undvika att svälja medicin och blod. Samma sak gäller den omnämnda bedövningssprutan. Den påverkar inte ens fasta, ty den fungerar inte som mat eller dryck. I grund och botten är fastan korrekt och sund.