Tandkrämsanvändning under Ramadhân

Fråga: Hur lyder domen för den fastande att borsta tänderna med tandkräm under dagtid i Ramadhân?

Svar: Det är tillåtet för den fastande att använda sig av tandkräm såvida den inte kommer ned till magen. Å andra sidan är det bättre att inte använda den. Tandkräm har en stark verkan som kan göra att den kommer ned till magen utan att den fastande lägger märke till det. Således sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till Laqît:

”Lägg stor vikt på att föra in vatten genom näsan om du inte fastar.” [Abû Dâwûd (142), at-Tirmidhî (788), an-Nasâ’î (1/66) och Ibn Mâdjah (407).]

Därför är det bättre för den fastande att undvika tandkräm. Frågan är dock vid. Det är bättre att man skjuter upp det hela till dess att man brutit fastan så att man undviker det som må bryta ens fasta.