Tända ljus på gravar

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/139)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade både den som gör gravar till böneplatser och tänder ljus på gravarna. Med andra ord är båda handlingarna förbannade och grava. Alla synder som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade är stora. Det är allom bekant att den som tänder ljus på gravar förbannas bara för att hans handling leder till högaktning av graven och avguderi, vilket sker i verkligheten. Därför nämnde han båda synderna tillsammans. Ty även bön vid gravar leder till högaktning och prövningar av dem.