Tamburin utan mikrofon och bandspelare

Fråga: Vad är domen för att slå tamburin under bröllopet?

Svar: Det är okej. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde det. Han befallde kvinnorna att slå tamburin för att giftermålet skulle tillkännages. Det är rekommenderat för kvinnorna att slå tamburin i en kvinnlig omgivning och sinsemellan. Det skall dock inte sjungas i mikrofon eller lyssnas på bandspelare. Det skall endast vara kvinnornas röster sinsemellan. Det är okej. Det är ett sätt att tillkännage giftermålet och det hör till Sunnah.