Tamattu´-vallfärden

9 – Den som har för avsikt att gå in i Ihrâm och slå ihop vallfärden och ´Umrah och har med sig offer, säger:

لبيك اللهم بحجة و عمرة

”Allâh! Jag besvarar dig med vallfärd och ´Umrah.”

Om han kommer utan offer, vilket är bättre, säger han:

لبيك اللهم بعمرة

”Allâh! Jag besvarar dig med ´Umrah.”

Om han avser att bara vallfärda, annullerar han den avsikten och gör om den till ´Umrah, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”´Umrah har slutits till vallfärden fram till Domedagen.”

Därefter knöt han fingrarna.

Han sade också:

”Muhammads ätt! Om någon av er vallfärdar, skall han avse ´Umrah med vallfärden.”1

Detta är betydelsen av Tamattu´; inkludering av ´Umrah till vallfärd.

1 Se ”al-Ahâdîth as-Sahîhah” (2469).