Tälten i paradiset

publicerad
24.05.2010

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 171-172

Allâh (ta´âlâ) sade:

“De bästa, de skönaste kvinnorna – vilket av er Herres verk vill ni båda då förneka? – med de fagraste mörka ögon, dolda i tälten.”1 

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Abû Mûsâ al-Ash´arî att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“I paradiset har den troende ett tält av en ihålig pärla. Dess bredd är 60 mil2. Däri finns hustrur som den troende har samlag med utan att de ser varandra.”

I en av deras formuleringar står det:

“Dess bredd är 60 mil. I varje hörna finns en av den troendes hustrur och de ser inte varandra.”

I en annan formulering sägs det också:

“Dess höjd är 60 mil. I varje hörna finns en av den troendes hustrur som andra inte kan se.”

Dessa tält är däremot inte rummen och slotten i paradiset. Dessa tält kommer att ligga i trädgårdar och på flodstränderna.

Ibn Abî Dunyâ rapporterade att Abû Sulaymân sade:

“Paradisets kvinnor skapas i en process. När de är färdigskapta, reser änglarna ett tält till dem.”

Vissa lärda har sagt:

“I och med att de är jungfrur, och en jungfru har som vana att vistas i en åtskild del av hemmet till dess att hennes man kommer och hämtar henne, skapade Allâh paradisets kvinnor och lät dem förbli i tältens hörnor till dess att Han förenar dem med Sina nära vänner i paradiset.”

Ibn Mas´ûd sade:

“”…dolda i tälten”, det vill säga av en ihålig pärla.

Abûd-Dardâ’ sade:

“Tältet i paradiset är av en enda pärla. Den har sjuttio dörrar och alla är de av en pärla.”

Mudjâhid sade:

“”…dolda i tälten”, det vill säga att tälten är av pärlor och att ett tält är av en enda pärla.”

1 55:70-72

2 En arabisk mil motsvarar 1609 meter. I så fall är 60 arabiska mil 96540 meter, 96.54 km.