Tält i moskén

al-Bukhârî sade:

77 – Tält i moskén för sjuklingar och andra

463 – Zakariyyâ’ bin Yahyâ berättade för oss: ´Abdullâh bin Numayr berättade för oss: Hishâm berättade för oss, från sin fader, från ´Â’ishah som sade:

Under Vallgravskriget blev Sa´d träffad i en ådra i handen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) reste ett tält åt honom i moskén så att han lätt kunde besöka honom. Det skrämde inte dem1 (i moskén fanns även ett tält till Banû Ghifâr) förutom att blod rann in till dem. De sade: ”Ni i tältet! Vad är det som kommer från er?” Då såg de att Sa´d blödde som han sedermera dog på grund av.”

Hadîthen bevisar att det är tillåtet att resa tält i moskén förutsatt att det inte blir trångt i den. Om det blir trångt är det inte tillåtet eftersom de bedjande har mer rätt till moskén än andra.

Vissa lärda brukar denna hadîth som bevis för att tillåta reserverade platser i moskén. Ett tält är ju en reservation och mer därtill. Motargumentet kan dock vara att tält är inga böneplatser medan reservationen berör böneplatserna. En reservation görs med en placerad käpp, bok, näsduk, penna, nyckel eller klocka på den reserverade platsen.

1Ibn Hadjar sade:

”De blev alltså inte rädda. al-Khattâbî sade: ”De var lugna och blev inte rädda av att se blod.” (Fath-ul-Bârî (1/557))