Talibanerna är Sûfiyyah och Hanafiyyah

Fråga: Vad vet ni om talibanernas rörelse i Afghanistan?

Svar: Den är en Sûfî-Hanafî-rörelse. Den är dock bättre än dem som bekämpar dem. Bland dem som bekämpar dem finns kommunister, Bâtiniyyah och dessvärre även al-Ikhwân al-Muslimûn som är tillsammans med kommunisterna och Bâtiniyyah mot dem. De är bättre än dem.