Talar om för andra att äta i Allâhs namn

Fråga: Är det föreskrivet att säga till andra innan man börjar: ”Nämn Allâhs namn.”?

Svar: Ja. Det skall sägas. Lov och pris tillkommer Allâh för att våra bröder Ahl-us-Sunnah inte är högmodiga. Det skall sägas till dem att nämna Allâhs namn och äta. Det är okej.