Talar inte med hustrun i fyra år

Fråga: Min fader har inte talat med min moder i fyra år. Skiljs hon på så sätt?

Svar: Hon kan inte bli skild utan skilsmässa. Om han säger till henne att hon är skild får man ta hänsyn till hans sinne, mentala tillstånd och huruvida han är ursäktad och påtvingad eller inte. Hans fall får tas till domstolen.