Tålamod och överseende med dåliga människor

Tålamodet medför en väldig belöning. Den som såras och liknande och förlåter personen som sårar honom, får sina synder strukna för tålamodet med såret samt belönas för sitt tålamod och sin förlåtelse till personen som har behandlat honom orättvist. Den som tror att förlåtelse likviderar hans rättighet eller drar ned på hans status har fel. Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om jag hade svurit om något så hade jag svurit om tre saker; det enda Allâh får den förlåtande slaven att växa i är ära, egendomar sjunker inte med välgörenhet och det finns ingen som ödmjukar sig inför Allâh utan att Han lyfter upp honom.”

Hadîthen avvisar den som tror att förlåtelse är nedvärdering och förödmjukelse. Den som tror att förlåtelse är en förnedring, att välgörenhet får egendomen att sjunka och att ödmjukhet drar ned på personens status följer bara lösa antaganden och sin lust.