Tålamod med makthavarnas synder

Ahl-us-Sunnah säger att man skall hjälpa makthavaren inom det som är bra till skillnad från det som är synd och överträdelse och att han skall lydas inom lydnad till skillnad från olydnad. Därtill säger de att man inte skall göra uppror mot honom. Det är just det som hadîtherna från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyder på. al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Ibn ´Umar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som ser något föraktfullt hos sin ledare skall ha tålamod med det. Det finns inte en människa som går ut en Shibr mot sin makthavare och dör utan att han dör den hedniska tidens död.”

Det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd här var upproret mot makthavaren och splittring från samlingen. Han befallde tålamod med makthavarens föraktfulla drag utan att särskilja en viss makthavare, ledare eller grupp.