Tålamod med makthavarnas orättvisor

Vad berör deras – dvs. makthavarnas – orättvisor och vrångheter, oavsett om de sker via möjlig tolkning eller inte, så är det inte tillåtet att de också tas bort via orättvisa och vrånghet. Oftast brukar de flesta människorna tendera till att avvärja ondska med ondska och förtryck med något som är större förtryck. Uppror mot dem fordrar att större orättvisa och ofärd uppstår än deras orättvisa. Således skall man härda med dem. [1]

[1] Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Till den ålagda kunskapen och rättvisan, hör tålamod med makthavarnas orättvisor och vrångheter. Detta hör till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs grunder som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade i sina kända hadîther.” (Madjmû´-ul-Fatâwâ (13/40))