Tålamod med makthavarens ondska är en av Ahl-us-Sunnahs principer

Att ha tålamod med makthavarnas orättvisor är en av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs principer. Du hittar knappast en bok om trosläran utan att den tar upp denna princip och manar till den. Detta hör till Sharî´ahs fina sidor då tålamod med makthavarens orättvisa leder till gott och avvärjer ont från människor och länder.

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Angående deras orättvisa, oavsett om den är diskutabel eller odiskutabel, så är den inte tillåten att avvärja på grund av den orättvisa och vrånghet som handlingen kommer att bestå av. De flesta människor brukar avvärja en ondska med en större ondska och ett angrepp med ett större angrepp. Uppror mot dem leder till större orättvisa och förstörelse än deras orättvisa. Därför skall man ha tålamod med det på samma sätt som man har tålamod med att kalla till det goda och förbjuda det onda när den beordrade och förbjudne agerar orättvist. Detta nämns flera gånger, däribland Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ

”Käre son! Förrätta bönen och anbefall det som är rätt och förbjud det som är orätt. Och bär med jämnmod det [onda] som drabbar dig!””1

1 31:17