Tålamod med folks baktal

Det rapporteras att ´Abdur-Rahmân bin Mahdî sade:

Om jag inte hade hatat att Allâh (´azza wa djall) trotsas skulle jag önskat att bli baktalad av alla människor. Vad är skönare än att hitta goda handlingar i sin bok utan att handlat för dem?”

Det nämns att Shaqîq al-Balkhî en natt gick miste om sin nattliga rutin varpå hans hustru sade till honom:

Du gick miste om nattbönen.” Han sade: ”Om det stämmer så har fler än tusen människor i Balkh bett för mig.” Hon frågade: ”Hur kommer det sig?” Han svarade: ”De bad på natten och när de vaknade baktalade de mig.”

Bishr bin al-Hârith sade:

Bry dig inte om vad folk säger om dig så länge de inte är gudfruktiga. Ty den gudfruktige pratar inte om det han vet, än mindre det han inte vet.”

Det rapporteras att ´Atâ’ bin Abî Maymûnah fick tag på Sa´îd bin Djubayrs bräda, tittade upp mot himlen och sade:

Herre! Din ömhet mot de orättvisa smular sönder de orättvist behandlades hjärtan.” Rätt som det var somnade han. I drömmen såg han Sa´îd bin Djubayr i paradiset med dess kvinnor runtom sig. Han sade: ”´Atâ’! Vår ömhet mot de orättvisa har försett de orättvist behandlade detta här.”