Tala varken med honom eller med den som talar med honom

Abû Dja´far Muhammad bin al-Hasan bin Hârûn bin Badînâ sade:

”Jag sade till Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal (radhiya Allâhu ´anh): ”Jag kommer från Mosul. I vår stad är de flesta Djahmiyyah och endast ett fåtal är Ahl-us-Sunnah som älskar dig. I staden råder al-Karâbîsîs prövning; mitt uttal av Qur’ânen är skapat.” Abû ´Abdillâh sade till mig: ”Jag varnar dig, jag varnar dig för denne al-Karâbîsî. Tala varken med honom eller med den som talar med honom.” Han sade så fyra-fem gånger. Jag sade: ”Abû ´Abdillâh! Anser du att den åsikten härrör från Djahms dogm?” Han sade: ”Allt det är från Djahm.”