Tala med människor så att de förstår

Publicerad: 2011-08-29
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/193)

 

´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Tala med människorna om det som de känner till. Vill ni att de anklagar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för lögn?”1

”Tala med människorna…” – Det vill säga i samband med tillrättavisningar och annars.

”… om det som de känner till.” – Det vill säga det som de kan känna till och begripa så att de inte sätts på prövning. Därför sade Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh):

”Du kommer inte att tala med ett folk om något som inte begrips av deras hjärnor, utan att det är en prövning för vissa av dem.”2

Således är det ett vist kall att inte tala om något som människorna inte begriper. Istället skall man gå steg för steg med dem tills att deras intellekt blir stadiga. Betydelsen av ”om det som de känner till” betyder alltså inte ”om det som de känner till sen tidigare”, då det är redan uppnått.

”Vill ni att de anklagar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för lögn?” – Frågan ställdes som ett fördömande. Vill ni alltså att människorna skall anklaga Allâh och Hans sändebud för lögn när ni talar om något som de inte vet? För om du säger att Allâh och Hans sändebud säger det ena och det andra samtidigt som de inte begriper det, säger de att det är en lögn. De anklagar alltså inte Allâh och Hans sändebud för lögn, utan det som tillskrivs dem. På så sätt anklagar de inte dem direkt för lögn, utan via framförarens budskap.

Skall vi då låta bli att tala med människorna om det som de inte begriper även om de skulle vara i behov av det? Nej, det skall vi inte göra. Däremot skall vi tala med dem på ett sätt som de begriper. Vi skall gå steg för steg med dem så att de tar emot orden på ett bekvämt sätt. Vi skall som sagt inte lämna det som de inte begriper och säga:

”Detta fördöms. Vi skall inte tala om det.”

Samma sak gäller handlingar utmed Sunnah som människorna inte är bekanta med och som de fördömer. Vi skall handla utmed dem först efter att ha berättat för dem om dem så att de accepterar dem och känner sig bekväma med dem.

Från denna rapportering får man reda på vikten av visheten i kallet till islam och att kallaren måste ta hänsyn till de kallades intellekt och behandla dem på ett lämpligt sätt.

1 al-Bukhârî (1/62).

2 Muslim (1/11).