Tala med de lärda, tig med de lärda, gå med de lärda, stanna med de lärda

Jag håller med de lärda när de är tysta på samma sätt som jag håller med dem när de talar. Jag säger det de säger. Jag tiger när de tiger. Jag går när de går. Jag stannar när de stannar. Jag månar om att rätta mig efter dem i alla tillstånd och jag avviker inte från dem eftersom jag befarar villfarelse om jag är ensam.