Tal under ´Îd-predikan

Fråga: Vad är domen för att tala under ´Îd-predikan?

Svar: Därom tvista de lärde. Vissa säger att tal är förbjudet under imamens predikan. Andra anser att det är tillåtet då det inte är obligatoriskt att närvara vid den. Alltså är det inte heller obligatoriskt att lyssna till den. Tvivelsutan är det moraliskt att inte tala. Tal kommer dels att distrahera honom själv, dels andra åhörare och åskådare.