Tal om världsliga frågor i moskén

Fråga: Det finns kvinnor som avsiktligt talar om världsliga frågor när de är i moskén. Ibland slutar de inte tala förrän imamen skall ner i Rukû´. Vad är domen för det?

Svar: De män och kvinnor som kommer till moskén skall se efter moskéns och dyrkans helgd. De skall inte tala om jordiska frågor. Det är ett dåligt bemötande av moskén. Det distraherar från dyrkan. Det får muslimen att gå miste om ett gyllene tillfälle på denna förträffliga plats.

Det är ännu värre att sysselsätta sig med tal så att man distraheras från bönen tillsammans med imamen från första början. Det innebär att man går miste om dygden i Takbîrat-ul-Ihrâm, riskerar att missa den första Rak´ah och stör imamen och de bedjande.