Tal om Sunnah i samband med kondolenaser under kondolenaser

Fråga: Hur skall jag förhålla mig till min familj och mina släktingar när de vill att jag skall hålla en lektion i samband med kondoleanser? Deras argument är att de vill dra nytta av tiden. När jag säger till dem att handlingen inte är Sunnah, ber de mig hålla lektion om Sunnah i samband med kondoleanser så att människorna kan dra nytta av tiden. Vad skall jag göra? Vad skall jag svara dem? Vad råder ni dem?

Svar: Du kommer att få höra – om Allâh vill – ett råd till den som uppskattar råd och ger Sunnah företräde framför alla andras ord och handlingar och låter Sunnah råda över alla andras ord och handlingar.

Först och främst skall du veta att en handling inte är rättfärdig och accepterad av Allâh (´azza wa djall) förrän den uppfyller två villkor:

1 – Den skall göras uppriktigt för Allâh allena.

2 – Den skall stämma överens med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

Våra lärda säger att en handling som inte utförs uppriktigt för Allâhs sak är avguderi eller ögontjäneri och att den är en innovation om den inte stämmer överens med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. När en handling består av uppriktighet gentemot Allâh och följe av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), är handlingen Ahl-us-Sunnahs handling. al-Fudhayl bin ´Iyâdh (rahimahullâh) blev frågad om Allâhs ord:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

”Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta er visa] vem av er som i sitt handlande är den bäste.”1

Han sade: ”Det vill säga den uppriktigaste och mest korrekta.” De sade: ”Abû ´Alî! Vad är det uppriktigaste och mest korrekta då?” Han svarade: ”Att den utförs uppriktigt för Allâh och korrekt utmed Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.”

Ahl-us-Sunnahs imamer är enade om detta. Den som avviker från det är antingen okunnig som följer allt och alla eller också en vilsen och lustfylld innovatör.

För det andra skall du inte göra det och inte besvara deras förfrågan. Människornas lustar skall inte följas. Därför konfronterar Ahl-us-Sunnah alla ord och handlingar som de råkar på med två kriterier: Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten. Det som stämmer överens med Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten accepteras och det som inte gör det avvisas om dess förespråkare så skulle tillhöra sin tids imamer.

För det tredje försökte sig din familj på ett knep i form av utnyttja tiden med ett tal när de såg att du ursäktade dig med att handlingen inte är Sunnah. Ordspråket säger:

”Han flydde från landet och föll i havet.”

De vill lura dig i en innovation via det här argumentet. Lyssna inte på dem. Förkunna för dem det här rådet. Du skadas inte av att opponera dig dem om du så förblir ensam. Hjälp dem med vad de behöver och gå sedan därifrån.

167:2