Tal om häktning är en uppmaning till uppror

Fråga: Vissa kallare kallar via den nya teknologin genom att tala om sin häktning utan hänsyn till om det sker inrikes, i Irak eller någon annanstans. Vad är domen för det?

Svar: Det är ett sätt att locka till uppror och att människorna gör det han gjorde och härdar så som han härdade. Han har kommit tillbaka och vad har han fått ut av det? Han har kommit och gått och vad har han vunnit på det? Vad har muslimerna vunnit på det? De har inte vunnit något.