Tal och skratt under böneutrop

al-Bukhârî sade:

10 – Kapitel om tal under böneutrop

Sulaymân bin Surad talade medan han kallade till bön.

al-Hasan sade:

Det är harmlöst att skratta medan man kallar till bön eller läser Iqâmah.”

FÖRKLARING

Tal är tvivelsutan harmlöst, framför allt vid behov eller i samband med råd. Exempel på det är att inleda böneutropet och inse att mikrofonen inte fungerar som den skall. Härmed är det harmlöst att be vaktmästaren fixa mikrofonen.

Även under Iqâmah kan det finnas behov av att prata. Däremot är det inte tillåtet att tala förbjudet tal, som exempelvis att baktala eller förbanna oskyldiga människor.

Angående oskäligt skratt, så räknas det som narr av Allâhs budskap. Dock är det möjligt att man hör eller ser något som får en att skratta ofrivilligt. Vissa människor har lätt för att skratta. Så fort de ser eller hör något börjar de skratta och kan inte hålla sig från skratt. Det är dessa människor som al-Hasans (rahimahullâh) ord skall tillämpas på. Annars finns det ingen mening med att skratta under böneutrop eller Iqâmah.