Tal i mobiltelefon under Tawâf

Fråga: Vad är domen för att tala i mobiltelefon under Tawâf?

Svar: Det är harmlöst:

Tawâf runt Huset är en bön frånsett att ni talar under tiden.”1

Det är tillåtet, men man ska inte tala mycket utan endast vid behov.

1Ibn Hibbân (3836).