Tal, ätning och drickning under ´Îd-predikan

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/425)

601 – Jag läste för min fader:

Om imamen predikar och en av de närvarande nyser varvid en annan ber Allâh benåda honom; ska han säga något tillbaka?”

Han svarade:

Om han inte kan höra predikanten, får han hylla Allâh och läsa.”

Jag frågade om det går bra att äta och dricka. Han svarade:

Nej.”