Takfîryyûns förståelse av förbund med otrogna

Ba´th-partiets system är otroget. Men jag säger inte att alla som är med Ba´th-partiet är otrogna. De kan vara vilsna, de kan vara okunniga. Vi måste förklara sanningen för dem. Men vad beträffar själva systemet, så är det tvivelsutan icke-islamiskt och det som är icke-islamiskt är otroget och inte muslimskt. Poängen ligger i:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ

”Troende! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – de stöder och skyddar varandra – och den av er som söker deras stöd och skydd blir en av dem.”1

Han blir en av dem antingen sett till trosläran eller också sett till handlingen. Om det är sett till trosläran, så tillhör han dem helt och fullt. Och om det är sett till handlingen och inte trosläran, så tillhör han dem praktiskt sett. Detta finns i många hadîther och Qur’ân-verser. Ett exempel är hadîthen:

”Den som liknar ett folk till hör det.”

Det är konstigt att människorna känner till den här hadîthen och ignorerar den. Men så fort den omnämnda versen kommer på tal gör de Takfîr på en individ. Hur förstår du den här hadîthen då? Hur praktiserar du den? Om du säger att hadîthen betyder att den som liknar ett folk är otrogen och avfälling, så är det många otrogna idag bland dem som liknar dem. Men det är inte det hadîthen betyder. Hadîthen betyder inte att han har samma lära som de, frånsett så klart om han verkligen har det. Men om han bara liknar dem sett till utseendet, så tillhör han dem sett till utseendet och inte hjärtat. En annan hadîth är:

”Den som inte benådar våra små, vördar våra gamla och känner till den lärdes rättighet tillhör inte oss.”

Betyder det att personen är otrogen? Nej. Det arabiska språket är mycket brett. Därför är det inte tillåtet att tolka den här versen på ett sätt som tolkas av en grupp som kallades för ”Djamâ´at-ut-Takfîr wal-Hidjrah” och som idag kallas för ”Djamâ´at-ul-Djihâd”. De gör Takfîr på alla makthavare. Alla makthavare har ju diplomater, arbetare och andra som de använder sig av. Enligt dessa är de alla från dem. De är med dem utmed detaljeringen. Så länge det är en handling som berörs av den här versen, så skall du se till att undvika Takfîr.

al-Bayhaqî rapporterade med en autentisk berättarkedja att ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) fick ett brev från ett land. Brevet skulle läsas upp i moskén och det var Abû Mûsâ al-Ash´arîs skribent som skulle läsa upp det. ´Umar befallde Abû Mûsâ att säga åt skribenten att gå till moskén och läsa upp det. Då sade Abû Mûsâ att skribenten är kristen och kan därav inte gå in i moskén. ´Umar blev förvånad över att han var kristen och läste upp versen:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ

”Troende! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – de stöder och skyddar varandra – och den av er som söker deras stöd och skydd blir en av dem.”

Hittade du ingen muslim som kunde skriva så att du var tvungen att hitta en otrogen kristen?

Så här långt sträckte ´Umar på betydelsen av det praktiska förbundet [med de otrogna]. Det är inte tillåtet, men det betyder inte att Abû Mûsâ hädade. Om han kunde hitta en skribent som inte var otrogen, så gjorde han fel. Och om han inte hittade en sådan, vilket är dagens situation med regeringarna som använder sig av utländska utbildade människor, så ser jag inga som helst problem med det. Skulle man däremot sympatisera med dem, stödja dem och ha sitt hjärta med dem, så är det en ren otro.

15:51