Takfîriyyûns stege till Takfîr på allt och alla

Vi talar inte till förmån för falskhetens folk. Den otrogne gör Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Takfîr på. Den som anser något som Allâh har förbjudit vara lovligt utan att vara okunnig om det, påtvingad till det eller ha missförstått det är otrogen. Allâh (´azza wa djall) säger i Sin ädla skrift:

وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ

”Och tala inte till förmån för dem som bedrar sig själva.” 1

Vi talar alltså inte till förmån för falskhetens folk. Dock använder de sig av ett förkastat begrepp för att göra Takfîr på muslimerna; den som inte gör Takfîr på hedningen är själv en hedning. Så du bråkar med honom om en makthavare. Du fördömer honom. Makthavarna är precis som samhällets individer. Vi försvarar inte makthavaren som är otrogen. Men när det kommer till makthavaren som inte är otrogen så säger profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som säger ”O hedning” till sin broder, så är han antingen som han sade eller också återvänder det till honom.”

Detta är alltså regeln som de använder sig av för att göra Takfîr på muslimerna: den som inte gör Takfîr på hedningen är själv en hedning. O okunniga idioter! O verktyg som är till för att attackera islam! Ni måste veta att den otrogne som avses här är han vars otro det råder samstämmighet om som juden och den kristne som Allâh säger är otrogna i Qur’ânen. Men när det kommer till Takfîr på personen som inte ber, så tillämpar man inte regeln ”den som inte gör Takfîr på hedningen är själv en hedning”. Detta säger jag ehuru jag själv anser att den som inte ber utav lathet och slarv är otrogen baserat på hadîthen:

”Mellan mannen och avguderiet och otron är den uteblivna bönen.”

De är ute efter personer som brinner för religionen utmed okunnighet. Jag utmanar alla deras egyptier, sudaneser, jemeniter, kuwaitier och algerier att frambringa en enda lärd man ur deras egna led. De säger att de gärna skulle vilja ha lärda bland sig. Skydd sökes hos Allâh mot att en lärd skall hålla med er och bli till en hund från helvetet som tränger igenom religionen på samma sätt som pilen tränger igenom bytet. Det jemenitiska samhället måste akta sig för er och varna för er. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tron är jemenitisk och visheten är jemenitisk.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också att jemeniterna har de känsligaste och mjukaste hjärtan.

14:107