Takfîriyyûn gör Takfîr på sig själva och varandra

Fråga: Det finns Takfîriyyûn som gör Takfîr på varandra sinsemellan. En av bröderna som var i Afghanistan berättade för mig hur han en gång satt bredvid en av dem som satt och gjorde Takfîr. Plötsligt ropade denne Takfîrî på honom varpå mannen undrade vad han ville. Då sade han till honom: ”Du har hädat!”

Svar: De gör Takfîr på sig själva och på varandra. Jag vill att mina bröder läser böcker som ”al-Farq bayn al-Firaq”, ash-Shihristânîs bok ”al-Milal wan-Nihal” och Ibn Hazms bok ”al-Fisal”. Måhända fyra fem av dem sitter i en sittning och reser sig först upp efter att alla har gjort Takfîr på varandra.