Takfîrî efter två sidor av “Fî Dhilâl-il-Qur’ân”

Fråga: Vad säger ni om Sayyid Qutbs lära och metodik och att han sade sanningen och dog för dess sak?

Svar: Han betraktas som en innovatör. Jag önskar att han höll sig till sitt område som var skönlitteratur. Men han började förklara Qur’ânen. Fulare än så är att det finns al-Ikhwân al-Muslimûn som föredrar den framför Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning. Fy på det uttalandet! Föredrar de den framför Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning som tolkar Qur’ânen med Qur’ânen, Sunnah, Salafs uttalanden och det arabiska språket? Sedan kommer Sayyid Qutb till dig och det dröjer inte mer än eller två sidor förrän du kanske har blivit en Takfîrî! Titta bara hur de argumenterar med Sayyid Qutb i Egypten:

”Sayyid Qutb sade, Sayyid Qutb sade.”

Jag rekommenderar vår broder Shaykh Rabî´ bin Hâdîs (hafidhahullâh) böcker. Lov och pris tillkommer Allâh för att han har gjort ett storslaget arbete och klargjort frågan. Dessförinnan finns även vår broder ´Abdullâh ad-Duwayshs (rahimahullâh) bok ”al-Mawrid al-´Adhb az-Zulâl li Akhtâ’-idh-Dhilâl”. Likaså finns jämförelsen mellan ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” och al-Ikhwân al-Muslimûns uttalanden. Ty de fördömde vår broder ´Abdullâh ad-Duwayshs bok varpå Abû Muhammad al-Qissî gjorde jämförelsen. Han var faktiskt opartisk och stödde vår broder ´Abdullâh ad-Duwaysh. Må Allâh belöna dem väl. Jag rekommenderar alltså vår broders och Shaykhens (hafidhahullâh) böcker.