Takfîr på ledaren… och sen?

Låt oss säga att dessa makthavare verkligen är otrogna avfällingar och låt oss också säga att de har en makthavare över sig. I detta fall blir det obligatoriskt för den högste ledaren att bestraffa de andra. Men vad har ni nu för praktisk nytta av att dessa makthavare är otrogna avfällingar, om vi nu skulle säga att de är det. Vad kan ni göra?

Om de säger att det handlar om kärlek och hat, så är kärleken och hatet i hjärtat och i kroppsdelarna sammanbundna med kapaciteten. Det är inget krav för kärleken och hatet att offentliggöra Takfîr. Faktum är att kärleken och hatet kan även tillämpas på innovatören, syndaren och förtryckaren.

Vi ser hur de otrogna har belägrat flera platser i de islamiska länderna. Vi har tyvärr prövats med ett belägrat Palestina. Vad kan vi och ni tillsammans göra mot dem så att endast ni kan göra något mot dessa makthavare som ni anser vara otrogna?

Varför lämnar ni inte den här frågan åt sidan och börjar grunda ett fundament som den muslimska regeringen skall grundas på? Vi säger om och om igen att varje muslimsk grupp måste arbeta för att återfå det islamiska styret, inte bara i de islamiska länderna utan i hela världen, för att leva upp till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

”Det är Han som har sänt Sitt sändebud med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för avgudadyrkarna.”1

Det har nämnts profetior i hadîther om att detta kommer att ske längre fram. För att muslimerna skall kunna leva upp till denna Qur’ân-vers och detta gudomliga löfte måste det finnas en klar och tydlig väg. Klargörs den vägen via en utropad revolt mot dessa makthavare som de anser vara otrogna avfällingar? Trots att de verkligen tror det – och deras aning är helt fel – så klarar de inte av att göra något. Vad är vägen då? Vilken metodik skall det vara då? Tvivelsutan är den korrekta vägen den som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) alltid talade om och påminde sina följeslagare om i varje predikan:

”Den bästa vägledningen är Muhammads vägledning.”2

Alla muslimer, och framför allt muslimerna som bryr sig om att återfå det islamiska styret, är ålagda att börja liksom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började. Vi kan sammanfatta det hela med två ord: rening och undervisning. Så ligger det till för att vi är övertygade om det medan det försummas, eller blundas för, av dessa extremister som bara är intresserade av utropa Takfîr på makthavarna. Sedan händer inget mer. De kommer att fortsätta med att utropa Takfîr på makthavarna, därefter bidrar de bara med prövningar och tumult.

Dessa människors senaste års vardag – från prövningen i den Heliga moskén i Makkah till prövningen i Egypten och mordet på Sâdât och senast i Syrien och nu i Egypten och Algeriet – är klar och tydlig för var och en. Allt är bara blodgjutning av muslimer och oskyldiga människor på grund av dessa prövningar och olyckor. Allt det beror på att de avviker från texterna i Qur’ânen och Sunnah varav en av de viktigaste är:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

”I Allâhs sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Allâh och den Yttersta dagen och som ständigt har Allâh för ögonen.”3

Om vi vill etablera Allâhs styre på jorden på riktigt och inte bara påstå det, skall vi då börja med Takfîr på makthavarna när vi inte kan konfrontera dem för att inte tala om att strida mot dem? Eller skall vi – vilket är obligatoriskt – att börja med det som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började? Självfallet är svaret:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

”I Allâhs sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Allâh och den Yttersta dagen och som ständigt har Allâh för ögonen.”4

Men vad började Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med? För var och en som har känt doften av kunskap är det självklart att han började kalla på individerna han ansåg vara beredda på att acceptera sanningen. En efter en följeslagare besvarade honom. Därefter blev de utsatta för tortyr och svårigheter i Makkah, sedan kom den första utvandringen och sedan den andra till dess att Allâh (´azza wa djall) hade grundat islam i al-Madînah. Där började sammandrabbningarna och konfrontationerna. Först började striderna mot hedningarna och sedan mot judarna och så vidare.

Alltså måste vi börja med att lära människorna sann islam liksom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde.

161:9

2Muslim (867).

333:21

433:21