Takfîr på Khawâridj intresserar oss inte

Fråga: Gjorde Imâm ash-Shawkânî (rahimahullâh) Takfîr på Khawâridj? Är de otrogna?

Svar: Allâh vet bättre. Jag har inte läst att han gör Takfîr på Khawâridj. Han nämner bara vad följeslagarna gjorde med dem och bevisen som förespråkar strävhet mot dem och att de skall bekämpas. Det intresserar inte oss. Huruvida de är otrogna eller inte är inget som intresserar oss. Vad som intresserar oss är kunskap om deras ideologi och metodik.