Takfîr på individen som inte ber

Fråga: Är det tillåtet att säga att den som inte ber är otrogen så att man inte ber begravningsbönen för honom?

Svar: Om man vet att han inte bad skall det inte bes någon begravningsbön för honom. Han är otrogen.

Fråga: Säger man att han är otrogen?

Svar: Ja. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mellan mannen och otron är avsaknaden av bönen.”