Takfîr på folk som faller i avguderi efter Iqâmat-ul-Hudjdjah

Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

”Bland dem – och detta är den farligaste typen – finns det de som handlar utmed Tawhîd utan att känna till dess status. Därför hatar de inte dem som har lämnat Tawhîd och inte heller gör de Takfîr på dem.”

Han sade ”och detta är den farligaste typen” för att de inte känner till värdet av det som de handlar utmed. Därför har de inte levt upp till de tunga och nödvändiga villkoren som deras Tawhîd inte kan vara utan. Du vet ju nu att Tawhîd fordrar att man avfärdar och avsvär sig avguderi och hatar och gör Takfîr på dess utövare efter att bevisen har fastställts. Den här personens tillstånd kan andra luras av samtidigt som han inte alls har uppfyllt det som trosbekännelsen fordrar av förnekelse och bekräftelse.