Takfîr på den som inte gör några handlingar alls

Jag gör Takfîr på personen som inte gör några handlingar alls och jag talar ofta om otron i personen som inte ber. Likaså finns det vissa av mina bröder som Haddâdiyyah anklagar för Irdjâ’ som gör Takfîr på den som inte ber. En av dem är Shaykh Ahmad an-Nadjmî (rahimahullâh).