Takfîr på den som gör Sudjûd till någon annan än Allâh

Fråga: Vad säger ni om den som säger att vi inte gör Takfîr på den som gör Sudjûd till en avgud då det finns en möjlighet att han gör det till Allâh?

Svar: Det är ett falskt och naivt uttalande. Endast en okunnig eller omedgörlig människa säger så. Den som gör Sudjûd till en grav eller staty är en avgudadyrkare. Vi dömer honom utmed hans handling. Det som finns i hjärtan tar Allâh (´azza wa djall) hand om. Vi ansvarar inte för hjärtan.