Takfîr på Ahbâsh?

Fråga: Utanför Saudiarabien har Ahbâshs lära spridits och framför allt i Europa. Är de otrogna?

Svar: Vi kan inte göra Takfîr på dem. Den som har fått reda på sanningen hädar dock. Den av dem som tror på panteism och panenteism hädar.