Takfîr och missnöje med de lärda ligger bakom sprängattentaten

Fråga: Anser ni att en av orsakerna bakom dessa sprängattentat är att vissa bär på Takfîr-ideologin?

Svar: Det råder inga tvivel om att dessa incidenter, incidenterna i Riyâdh, som ägde rum för sju år sen… De har ju förhört dem och de har klargjort att de bär på en Takfîr-ideologi. De gör till och med Takfîr på de lärda, än mindre alla andra. Detta är definitivt ehuru de inte visar det öppet. För att en person skall göra dessa fula brott måste han ha något som rättfärdigar det. I detta fall är det inget annat som rättfärdigar dessa illdåd än Takfîr på alla människor eller åtminstone på vissa av dem. Det beror på att de inte accepterar de lärdes ord, är missnöjda med samhället och vill gå ut i det som de anser vara kamp, som dock saknar de föreskrivna villkoren.