Takfîr efter vetskap om sanningen

En åsikt kan vara otro, som exempelvis Djahmiyyahs åsikt som säger att Allâh inte talar och att man inte kommer att se Allâh på Domedagen. Vissa människor kan dock vara okunniga om att detta är otro. I detta fall säger man att den som talar på detta vis är otrogen, precis som Salaf gjorde när de sade:

”Den som säger att Qur’ânen är skapad är otrogen. Den som säger att man inte kommer att se Allâh på Domedagen är otrogen.”

Dock görs det ingen Takfîr på individen till dess att han får reda på sanningen.