Takfîr är inte din uppgift

Fråga: Jag förklarade för en man sanningen om resningen i enlighet med bevisen i Qur’ânen och Sunnah, men han fortsatte med sin villfarelse. Hädar han eftersom han ljuger om Allâh?

Svar: Det angår inte dig. Din plikt är att klargöra det för honom. Om han accepterar det, så tillkommer Allâh lov och pris, och om han inte accepterar det, så har han fått reda på sanningen. Din uppgift är inte att göra Takfîr på honom eller inte.