Takbîrât på ´Îd-dagarna

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 366

Fråga: När inleds och upphör Takbîr i samband med ´Îd-ul-Fitr och ´Îd-ul-Adhhâ?

Svar: Vad ´Îd-ul-Fitr beträffar, inleds Takbîr i samband med utgång till bönen. Den pågår innan bönen. Därtill är det harmlöst att läsa Takbîr under resten av dagen.

Vad ´Îd-ul-Adhhâ beträffar, sägs Takbîr under Tashrîq-dagarna. Dock ska de inte läsas specifikt efter bönerna. I övrigt är det harmlöst att var och en läser Takbîr för sig. Eller att en läser Takbîr och andra upprepar eller att alla läser tillsammans. Dock är det säkrast att var och en läser Takbîr för sig själv. Det har inte rapporterats att de läste Takbîr i kör. Dessutom ska denna Takbîr upprepas minst tre gånger. Det är också harmlöst att läsa Takbîr flera gånger än så.