Takbîrât innan ´Îd-bönen och under de tio första dagarna i Dhûl-Hidjdjah

Fråga: Det finns ett fenomen och det är att det läses kollektiv Takbîr i mikrofon innan ´Îd-bönen. Även under Tashrîq-dagarna läses det kollektiv Takbîr efter bönerna. De jämför det med böneutropet. Vad är domen för det?

Svar: Takbîrât under de tio första dagarna i Dhûl-Hidjdjah är inte begränsade vid slutet av bönerna. Detsamma gäller natten till ´Îd-ul-Fitr; Takbîrât är inte begränsade vid slutet av bönerna. Att de begränsar dem vid slutet av bönerna kan diskuteras. Att de läser dem kollektivt kan också diskuteras, ty det går emot Salafs praxis. Att de läser dem från minareterna kan också diskuteras. Alla dessa tre frågor kan alltså diskuteras.

Efter bönerna är det föreskrivet att läsa känd och föreskriven Dhikr. Därefter kan du läsa Takbîr. Det är inte heller föreskrivet att läsa Takbîr kollektivt. Var och en får göra Takbîr för sig. Det är föreskrivet. Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Det var tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam); vissa läste Tahlîl medan andra läste Takbîr.”

Alla läste nämligen inte samma sak.