Takbîr mot Qiblah på riddjuret

al-Bukhârî sade:

400 – Muslim berättade för oss: Hishâm berättade för oss: Yahyâ bin Abî Kathîr berättade för oss, från Muhammad bin ´Abdir-Rahmân, från Djâbir som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad på sitt riddjur vart än det färdades. När han ville be obligatorisk bön gick han ned och ställde sig mot Qiblah.”

Är det obligatoriskt att göra Takbîr vänd mot Qiblah och sedan påbörja resan på riddjuret? Baserat på det allmänna tillståndet är det inte obligatoriskt. Det är den korrekta åsikten.

Är det också tillåtet på exempelvis en båt vari han kan vända sig eller får det endast vara på ett riddjur som han inte kan vända sig på? Tillsynes gäller det första alternativet, ty tillståndet är allmänt. Det är däremot säkrast att göra Takbîr mot Qiblah.