Takbîr innan handling i bönen

604 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

När han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle gå ned i Sudjûd, gjorde han först Takbîr och gick sedan ned i Sudjûd. Och när han skulle resa sig upp från sittningen, gjorde han först Takbîr och gick sedan upp.”

Rapporterad av Abû Ya´lâ i ”al-Musnad” (2/284): Kâmil bin Talhah berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Muhammad bin ´Amr, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah.

Berättarkedjan är bra.

Hadîthen är ett konkret bevis för att det är Sunnah att Takbîr sker innan Sudjûd och resning. Den avvisar de efterapare som drar ut på sin Takbîr från sittningen till resningen.