Takbîr efter Taslîm

Fråga: Direkt efter Taslîm säger vissa bedjande:

الله أكبر

Allâh är större.”

innan bön om förlåtelse. Är det föreskrivet?

Svar: Nej. Takbîr efter Taslîm är inte föreskrivet. Vad som är föreskrivet är erinran om Allâh i form av Tahlîl, Tahmîd och Tasbîh. Det är det som har bevisats.