110. Ingen grupp i mängden

Publicerad: 19.10.16 Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Källa: al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 254-256 Kompilering och kommentarer: Shaykh Djamâl bin Furahyân al-Hârithî Fråga 110: Vissa människor hävdar att Salafiyyah är en grupp i mängden och att de har samma dom som alla andra grupper. Vad säger ni om det? Svar: Precis som vi […]

Salaf saknade kunskap om skolastik och tolkade inte

Imâm, ´Allâmah, förebild, Faqîh och den lärde av Nordafrika Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî al-Mâlikî. Han kallades för ”Mâlik den Lille”. Han var framstående i kunskap och handling. Ibn Abî Zayd hade Salafs dogm; han saknade kunskap om skolastik och han tolkade inte.

Tack och avvisning

Den tredje utgåvan av denna dyrbara bok ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” särskiljer sig från de två tidigare utgåvorna på flera punkter varav de två viktigaste är: 1 – Jag har filtrerat och rensat den på hadîther som jag med tiden insett hör mer hemma i ”Dha´îf-ut-Targhîb wat-Tarhîb”. I de två tidigare upplagorna är hadîtherna numrerade med 43, […]

Varken tal eller Tawhîd

De som upprepar Allâhs namn tillhör den förbannade Satans soldater och de största åsnorna i kamouflerade kläder. Att de upprepande gånger säger ”Allâh! Allâh!” är vare sig tal eller Tawhîd. De bara driver med det ädla namnet då de avleder det från arabiskan och tömmer det på betydelser. Om en grupp människor hade hyllat en […]

Obildade Sûfiyyahs dansbevis

Allâh (´azza wa djall) sade: ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ”Stampa i marken med din fot! Där finns friskt vatten så att du kan tvätta dig och dricka.”1 En grupp ignoranta asketer och obildade Sûfiyyah argumenterar med den versen för att tillåta dans. Abûl-Faradj bin al-Djawzî sade: ”Bevisningen är löjlig. Den hade varit tvetydig […]

Då borde Madînahs invånare också fördömas

al-Bukhârî, Muslim och Ahmad rapporterade via Nâfi´, från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han var vänd mot öster: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.” Du vet själv att hadîthens formuleringar fordrar inte alls att alla som föds eller […]

36. Ibn Aslams ord om Allâhs händer

37 – Det har autentiserats från Zayd bin Aslam som sade: ”Då Allâh skrev Tora med Sin hand sade Han: ”I Allâhs namn. Detta har Allâh skrivit med Sin hand till Sin slav Mûsâ.”1 1as-Sunnah (576) av Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal.

De skall angripas

Shaykh Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) gav sig på Sûfiyyah. De skall angripas med all rätt, ty vissa av dem hamnar till och med i otro och ateism. Somliga säger sig själva vara Herren. Ibn ´Arabî sade att det endast är Allâh som är innanför rocken. Han talade om sig själv. Han sade också: Herren är […]

Måste be innan midnatt

Fråga: Vissa kommer fram till Muzdalifah mycket sent på natten, kanske till och med strax innan midnatt, och ber först då Maghrib och ´Ishâ’. Bes Maghrib här i tid? Svar: De som lämnar ´Arafah för Muzdalifah och anländer sent på natten slår ihop bönerna på ´Ishâ’s tid. Det har rapporterats autentiskt att Allâhs sändebud (sallâ […]