Händerna på bröstet i alla fall

Fråga: Jag märker att vissa bedjande placerar händerna under naveln eller något ovanför och inte på bröstet. Kan ni klargöra sakfrågan? Svar: Det är föreskrivet att placera händerna på bröstet, både innan Rukû´ och efter Rukû´. Så har det bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via Wâ’il bin Hudjr och Hulb bin Yazîd […]

Shî´ahs al-Madjlisî gör Takfîr på Abû Bakr och ´Umar

I de två Misbâh-böckerna rapporteras det med en berättarkedja till ´Uqbah bin Khâlid som rapporterade från sin fader, från Abû Dja´far som sade kring ´Âshûrâ’-besöket: ”Allâh! Förbanna Du å mina vägnar speciellt den förste förtryckaren, därefter den andre, därefter den tredje, därefter den fjärde. Allâh! Förbanna Yazîd bin Mu´âwiyah den femte…” Beskeden som bevisar Abû […]

Yazîd och vi

Fråga: Vilket förhållande har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah till Yazîd bin Mu´âwiyah? Svar: Som Shaykh-ul-Islâm sade: ”Han skall varken förtalas eller älskas.” Passivitet vill säga. Du har inget med honom att göra.