Trevliga innovatörer påverkar

103 – Abûs-Salt. Den avhållsamme och lärde Shaykhen, Shaykhen av Shî´ah. Abûs-Salt ´Abdus-Salâm bin Sâlih al-Harawî an-Naysâbûrî. Abû Muhriz sade: ”Jag frågade Yahyâ bin Ma´în om Abûs-Salt varvid han svarade: ”Han tillhör inte dem som ljuger.” ´Abbâs sade: ”Jag hörde Ibn Ma´în säga att Abûs-Salt är pålitlig. När de nämnde för honom hadîthen: ”Jag är […]

Ahmads dogm om Allahs nedstigning är Salafs dogm

Ahmad bin Muhammad underrättade oss: ´Umar bin Ahmad underrättade oss: Ahmad bin Khalaf berättade för oss: Ahmad bin ´Alî al-Abbâr sade: ”´Abdullâh bin Tâhir sade till Ishâq bin Râhûyah: ”Vad är det för hadîther som ni återberättar? Att Allâh (ta´âlâ) stiger ned till den nedersta himlen, att Han stiger upp och ned?” Ishâq sade till […]

Tvingad till otro

Hâfidh Abû Zur´ah ar-Râzî sade: ”Ahmad bin Hanbal ansåg inte att man skulle skriva ned något från Abû Nasr at-Tammâr, Yahyâ bin Ma´în eller någon annan som vek sig för prövningen.” Det var en åtstramad situation. Det var ingen fara med dem som vek sig i prövningen. Utifrån versen är det inte ens fara med […]

Kärlek till Ahmad och hat mot Yahyâ

Abû Hâtim ar-Râzî sade: ”Om du ser en person från Bagdad älska Ahmad bin Hanbal, skall du veta att han följer Sunnah, och om du ser en person hata Yahyâ bin Ma´în, skall du veta att han är en lögnare.” Muhammad bin Hârûn al-Fallâs sade: ”Om du ser en person tala illa om Yahyâ bin […]

Bättre än kämpen på slagfältet

´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârîmî sade: ”En dag gick jag till Yahyâ bin Yahyâ för att berätta för honom vad Djahmiyyah säger så att han kunde fördöma det. Hos honom satt även Husayn bin ´Îsâ al-Bustâmî, Ahmad bin al-Harîsh, Muhammad bin Râfi´, Abû Qudâmah as-Sarkhasî har jag för mig och andra lärda. Yahyâ fördömde mig argt […]

Allâhs ord ´Îsâ

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ”Och änglarna ropade till honom medan han stod i helgedomen, försänkt i bön, och sade: ”Allâh kungör för dig det glada budskapet om Yahyâ, som skall bekräfta ett ord från […]